Matriculació de vehicles

MATRICULACIÓ DE VEHICLES La matriculació d’un vehicle és una condició prèvia per a poder posar-lo en circulació per les vies públiques. S’ha de matricular i col·locar les plaques de matrícula abans de poder circular amb qualsevol vehicle a motor, així com remolcs i semiremolcs de MMA superior a 750 quilograms. Una vegada finalitzat el tràmit de matriculació,…

Duplicats de documentació

DUPLICATS DE DOCUMENTACIÓPÈRDUA, SOSTRACCIÓ O CANVI DE DOMICILI El Permís de Circulació i la Fitxa Tècnica o targeta ITV, són els documents necessaris de qualsevol vehicle per a poder circular per les vies del nostre territori. El Permís de Circulació és el document que identifica la titularitat de qualsevol mena de vehicle. És possible que…

Baixes temporals de vehicles

BAIXES TEMPORALS DE VEHÍCLES Amb aquest tràmit es realitzarà la baixa temporal d’un vehicle, que impedirà la seva circulació temporalment. Durant el període en què un vehicle estigui de baixa temporal no podrà circular, i estarà exempt de pagar l’impost municipal de circulació. Aquest tipus de baixes són d’índole temporal, sense una data límit i…

Altes de baixes temporals de vehicles

ALTES DE BAIXES TEMPORALS DE VEHICLES Amb aquest tràmit el titular d’un vehicle en situació de baixa temporal, pot sol·licitar l’alta d’aquest vehicle per a tornar a poder circular amb ell. A partir d’aquest moment, el vehicle estarà lliure per a tornar a circular, però abans haurà d’estar al dia de la ITV i tenir…

Certificats digitals | Firmes Electróniques

CERTIFICATS DIGITALSEXPEDIM EL TEU CERTIFICAT DIGITAL AL MOMENT Un certificat digital és una credencial d’identificació que s’emet a les persones físiques o jurídiques. Juntament amb la clau privada associada al certificat, que et permetrà realitzar signatures electròniques i autenticar-se en aplicacions a través de la xarxa. Per als autònoms i societats és fonamental comptar amb…

Permís internacional de conduir

PERMIS INTERNACIONAL DE CONDUIR Cada vegada és més comú llogar un vehicle per a moure’s per motius laborals o per a poder circular en la destinació vacacional triada. El fet de poder optar amb la possibilitat de moure’s amb un vehicle ofereix moltes possibilitats gràcies a no haver de dependre del transport públic en països…

Baixa de bandera

BAIXA DE BANDERA La baixa de bandera és l’acte administratiu pel qual una embarcació es dóna de baixa en el Registre Marítim del país on enarbora la bandera. Aquest acte pot ser sol·licitat per diversos motius, entre ells, la instal·lació fixa a terra per motius de decoració, el desballestament, un sinistre, o l’exportació a un…

Certificat del registre permís de navegació

CERTIFICAT DEL REGISTRE PERMIS DE NAVEGACIÓ Este certificado, que expide la administración marítima española, tiene una vigencia de cinco años, y este certificado acredita la inscripción de una embarcación en el registro de buques y empresas navieras. Si tiene que renovar el certificado, lo tiene que intercambiar por el rol o simplemente lo ha extraviado…