REHABILITACIÓ DE VEHICLES PROCEDENTS DE BAIXA DEFINITIVA

Per a vehicles antics, fora de circulació en situació de baixa definitiva amb anterioritat a la data 13 de febrer de 2004, es pot sol·licitar la rehabilitació, per a així, autoritzar la seva tornada a la circulació. A més, una altra de la seva condició prèvia per a la rehabilitació del vehicle en baixa definitiva, és la justificació que acrediti que aquest vehicle té un especial interès històric o singularitat.

Aquests vehicles hauran de conservar sense fondre, almenys, el bastidor original amb el número de xassís indeleble gravat.

A GESTORIA MARESME PODEM REALITZAR LA GESTIÓ DE LA REHABILITACIÓ DEL SEU VEHICLE SENSE NECESSITAT D’HAVER D’ACUDIR A LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

Identificació del propietari del vehicle: 

  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Número d’Identificació d’Estrangers).
  • Persones jurídiques:targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat de qui signa.
  • Menors o incapacitats:dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle:

  • Acreditar l’especial interès històric o singularitat del vehicle a través d’un certificat emès per una entitat o club relacionat amb els vehicles històrics que compleixi amb els requisits establerts per Trànsit.

Una vegada passada la inspecció de la ITV:

Quan iniciem el tràmit davant la Prefectura de Trànsit, es requerirà mitjançant un ofici a l’estació d’ITV, perquè se sotmeti el vehicle a inspecció.

¿NECESSITES REHABILITAR UN VEHICLE?

¡CONTACTA'NS I T'HO SOLUCIONEM!