Reglament General de Protecció de Dades

Avui dia la privacitat s’ha convertit en una de les preocupacions més importants de la nostra societat, el que ha provocat que la seguretat de les dades personals sigui un dels puntals de les empreses.

És per ells, que el obligat compliment de les normatives de protecció de dades personals i la gestió de la seguretat de la informació s’ha convertit en un factor clau per a la competitivitat empresarial.

Tant és així, que l’incompliment d’aquestes normes pot comportar elevades sancions, a més d’un important dany de reputació en la imatge corporativa de les societats.

Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD):

Norma europea, d’aplicació directa sobre els estats membres de la UE.
S’estandarditzen les legislacions en protecció de dades personals dels diferents estats membres de la UE.
Es postula com a norma referent a nivell internacional.
S’instaura una cultura de privadesa dins del teixit empresarial.
Millora els drets dels ciutadans.
Dona resposta a la nova privadesa de les persones que comporta l’avenç tecnològic.

Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Drets Digitals (LOPDGDD):

Normativa espanyola de compliment obligat.
Vetlla per la protecció de dades personals a nivell nacional.
Desenvolupa articulats previstos a l’RGPD.
Inclou un capítol, on es garanteixen els drets digitals als ciutadans, així com les conseqüències a les empreses del seu incompliment.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE):

Regulació dels serveis i comunicacions a Internet.
Aplica a tots els titulars de pàgines web.
Aplica a totes les pàgines web que venguin online (ecommerce).

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

A Gestoria Maresme tenim un departament, exclusiu, per poder atendre totes les empreses a les normatives de protecció de dades personals i seguretat de la informació. T´acompanyem en tot el procés d´adequació.

931 733 301

Horari: Dilluns-Divendres 9:00–13:00 15:30–19:30
ADEQUACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES EUROPEU (RGPD)

Fase 1 – Avaluació de l’empresa, identificació de sistemes de seguretat i riscs en el tractament de les dades
Fase 2 – Desenvolupament jurídic i compliment del RGPD
Fase 3 – Implantació i assessorament

REVISIONS I ACTUALITZACIONS
SERVEI DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)

Quan és obligatori contractar un DPO?
Funcions del Delegat de Protecció de Dades
GAM Servei DPO

AVALUACIÓ D'IMPACTE EN LA PROTECCIÓ DE DADES (PIA)

Quan és obligatori fer una PIA?
GAM Servei PIA

ADEQUACIÓ ADMINISTRADORS DE FINQUES

Quan és obligatori fer una PIA?
GAM Servei PIA

LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic)

Per a qui és obligatori?
Servei LSSI-CE

REDACCIÓ TEXTOS LEGALS I TERMES I CONDICIONS PER A APPS
FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PROTECCIÓ DE DADES RGPD / LSSI-CE