canvi de nom de vehicle - Gestoria Maresme
matriculacio vehicles importacio
Bescanvi del carnet de conduir | Gestòria Maresme a Mataró
declaració de la renda a Mataró | Gestoria Maresme

Gestoria Administrativa Maresme

Una manera més còmoda de gestionar la seva empresa
null

PIMES I AUTÒNOMS

Assessoria fiscal online per a autònoms, freelance, empreses i pimes. Assessorament fiscal, comptable, laboral, jurídic i financer.
null

CONSULTORIA

Assessoria i consultoria fiscal per a empreses presencial i online mitjançant la nostra web i la nostra plataforma de treball.
null

PER DESPATXOS

Assessoria legal per gestories i despatxos d’advocats en matèria de propietat industrial o intel·lectual.
null

ASSESSORIA EMPRENEDORS

Especialistes en el desenvolupament de nous projectes empresarials. L’assessorem des del primer moment, garantint la viabilitat i sostenibilitat per a emprendre amb èxit el teu projecte empresarial.

Truca al 640 229 293

O si prefereixes et truquem nosaltres

  Fes de la gestió documental una tasca fàcil i productiva per a la teva empresa

  Programa de Gestió Documental administra i classifica documents, els organitza i permet accedir-hi en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

  Tots els documents s’allotgen en un servidor extern fora de les pròpies instal·lacions, el que garanteix la seva seguretat davant riscos externs com robatoris o incendis, recuperar informació i assegurar la conservació indefinida dels més valuosos gràcies a les còpies de seguretat.
  Eliminar els no interessants. Estalvi de costos, espais on guardar els documents, reducció de paper i de temps a l’hora d’arxivar, imprimir, fotocopiar o buscar documents. Plataforma 100% online accessible des de qualsevol dispositiu que es connecti a la xarxa.

  Coneix-nos | Gestoria Adminsitrativa Maresme

  Som la teva gestoria a Mataró

  Gestoria Maresme entrada

  La teva Gestoria de sempre ara també online

  Amb les últimes tecnologies per fer-te la vida més fàcil

  Despatx professional que aplica les noves tecnologies a la gestió diària del nostre treball. L’ús dels últims avanços tecnològics ens permet donar un servei de qualitat a un preu competitiu. Som un conjunt de professionals qualificats que oferim un servei de consultoria i assessoria tant per a autònoms com a petita i mitjana empresa. Assessorem i solucionem els problemes dels nostres clients en les àrees: comptable, fiscal, laboral, mercantil i d’organització empresarial. Oferim uns serveis d’alta qualitat, reduint i simplificant els processos per realitzar-los. Busquem reduir les molèsties als nostres clients alhora de donar un servei de qualitat.

  Gestoria Administrativa Maresme, trobarà persones amb nom i cognoms. El nostre principal objectiu és escoltar les seves necessitats i donar-li les millors solucions. Guanyar-nos la seva confiança amb les nostres gestions i assessorament. Som conscients que el major actiu de la nostra empresa és la satisfacció dels nostres clients. És per això que dediquem esforços i recursos a estar a l’última, tant en coneixements com en tecnologia.

  Preguntes més freqüents (FAQs)

  Preguntes generals

  VEHICLES

  Què es necessita per fer el canvi de nom d'un vehicle?

  • Permís de circulació original.
  • Fotocòpia de la fitxa tècnica.
  • Fotocòpia del DNI del comprador i venedor.
  • Si el comprador o venedor és una societat hauran d’aportar CIF de l’empresa i DNI de l’administrador o apoderat.
  • En cas de ser menor d’edat, s’haurà d’aportar llibre de família juntament amb el DNI del pare / mare o tutor legal.
  • Contracte de compravenda o factura.
  • Original del mandat.
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Com puc saber si el vehicle que vull comprar té alguna càrrega?

  Alguns dels nostres clients quan vénen a fer el canvi de nom d’un vehicle, es troben que no es pot fer, ja que sobre aquest recau una càrrega que no permet que la transferència es pugui dur a terme.

  Per a això disposem d’un programa de la DGT mitjançant el qual podem sol·licitar a través de la matrícula, un informe del vehicle on apareixerà:

  • Titularitat.
  • Dades tècniques.
  • Nombre de titulars anteriors.
  • Situació administrativa (si està autoritzat per a circular).
  • Historial i data de caducitat d’ITV.
  • Quilometratge del vehicle.
  • Càrregues o gravàmens que impedeixen la transmissió del vehicle.
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Com puc saber si el meu vehicle li correspon un distintiu mediambiental?

  A Gestoria Maresme podem comprovar que distintiu ambiental és el que el teu vehicle ha de portar i sol·licitar-ho. Si per contra no apareix en les consultes de la DGT per la data de matriculació, li indicarem la forma per obtenir-lo.

  Per a això necessitaríem:

  • Fotocòpia del permís de circulació.
  • Fotocòpia de la Fitxa Tècnica
  • Fotocòpia del DNI del propietari del vehicle.
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  FISCAL

  Com recuperar el tributat per les prestacions de maternitat?

  Tot i que la sentència es limita a declarar exemptes les prestacions per maternitat, cal considerar extensiva l’exempció també a les prestacions de paternitat.

  Per tant, els contribuents que hagin tributat per aquestes prestacions poden sol·licitar la devolució del que tributat en els exercicis anteriors no prescrits. L’Agència Tributària ha articulat un sistema per a complir i facilitar aquesta obligació.

  La nova redacció de l’impost àmplia dit benefici a altres col·lectius, com bàsicament empleats públics, fins al límit de la prestació màxima reconeguda per la Seguretat Social.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Puc deduir l'adquisició de l'habitatge habitual en la declaració de I.R.P.F.?

  L’1 de gener de 2013 va suprimir la deducció per inversió en l’habitatge habitual, de manera que si aquest habitatge es va adquirir amb posterioritat a aquesta data, ja no és possible practicar la deducció.

  No obstant això, es va introduir un règim transitori en la Llei de I.R.P.F. pel qual es permet als contribuents que practicaven la deducció per habitatge habitual seguir gaudint d’aquesta deducció en els mateixos termes i condicions establerts a 31 de desembre de 2012 a la Llei.

  Un punt molt important a tenir en compte, és que per poder aplicar aquest règim transitori s’exigeix que s’hagi aplicat la deducció per l’adquisició de l’habitatge el 2012 o en anys anteriors, tret que no s’hagi pogut aplicar encara perquè l’import invertit no hagi superat l’import exempt per reinversió o les bases de deducció d’habitatges anteriors.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Hi ha alguna exempció en la venda d'habitatges?

  En alguns casos determinats serà possible deixar exempta de tributació en I.R.P.F. el guany obtingut per la venda d’un habitatge, ja que hi ha unes excepcions a la norma general i que són les següents:

  • Reinversió en un altre habitatge habitual – Si els diners obtinguts en la venda de la qual era el seu habitatge habitual es reinverteix en el termini màxim de dos anys en la compra d’una altra habitatge habitual, el benefici obtingut estarà exempt de tributació.
  • Més grans de 65 anys que venguin el seu habitatge habitual. En aquest cas no hi ha cap tipus de requisit addicional per aplicar l’exempció.
  • Més grans de 65 anys que destinin el guany a contractar una renda vitalícia. Si el que es ven no és l’habitatge habitual es pot deixar exempta el guany obtingut si es fa servir aquests diners per contractar una renda vitalícia.
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Vull iniciar una empresa. ¿Que interessa més, persona física o societat?

  L’elecció d’una o altra dependrà de molts factors.

  -El primer a tenir en compte és si estem parlant d’una persona sola o si per contra seran diverses persones les que emprenguin el negoci.

  Si són diverses persones l’opció legal és la de constituir una societat

  – Haurem de tenir en compte les despeses als quals hem de fer front, ja que els costos de constitució i manteniment d’una societat són més elevats que els d’un empresari individual. En el cas de societats mercantils hem de comptar inicialment amb les despeses de notaria, registre mercantil… i tenir en compte que estan obligades a portar una comptabilitat més complexa que la d’un empresari individual.

  -El tipus de gravamen que pagarem pels beneficis en impost sobre societats o per I.R.P.F.

  Una societat actualment pagarà un tipus fix del 25% dels seus beneficis en l’Impost sobre Societats al contrari que un empresari individual ja que en la seva declaració de I.R.P.F. tindrà un tipus de gravamen progressiu pel que a mesura que augmentin els seus beneficis augmentarà el percentatge per calcular l’impost.

  -Un altre punt a tenir en compte és la Limitació de la Responsabilitat.

  Una societat respondrà dels seus deutes i obligacions amb els seus propis béns, quedant la seva responsabilitat limitada al seu propi patrimoni (en alguns casos determinats la responsabilitat es pot estendre als administradors). Un empresari individual respondrà amb tots els seus béns ja que per a ell no existeix aquesta limitació

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  LABORAL

  Tinc un fill/a d'11 anys, puc sol·licitar la reducció de jornada per guarda legal? Per quant de temps?

  Si, ho pot sol·licitar.

  La durada màxima per la qual podrà sol·licitar la reducció de jornada per cura de fills serà mentre la seva filla / o sigui menor de 12 anys.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Tinc dret a que l'empresa em doni un dia de permís retribuït per poder assistir al casament del meu germà?

  Dependrà si ho estableix o no el conveni col·lectiu d’aplicació pel qual es reguli la seva empresa perquè l’Estatut dels Treballadors res estableix al respecte.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Tinc 60 anys i vull jubilar-me anticipadament. Quan podré fer-ho i quant cobraré de pensió?

  Hauríem de conèixer més dades de la seva vida laboral i les seves cotitzacions per poder contestar amb precisió. No obstant això, podem avançar que podria jubilar-se anticipadament als 60 anys si va estar afiliat a una mutualitat laboral amb anterioritat a 1 de gener de 1967, encara que fos un sol dia. També podrà jubilar anticipant l’edat de jubilació ordinària en quatre anys, en el cas d’haver cessat en el treball de forma involuntària amb determinats requisits. En cas de cessament voluntari, podrà jubilar-se als 63 anys si té una cotització mínima de 35 anys. Finalment cal també la jubilació anticipada en supòsits taxats de treballadors que realitzin activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres.

  Pel que fa a la quantia de la pensió, no és possible contestar sense conèixer les seves bases de cotització i el nombre d’anys cotitzats.

  No obstant, la quantia de la pensió es calcula aplicant a una base reguladora un percentatge que s’incrementa amb els anys cotitzats. En 2019 la base reguladora de prendre com a referència per al càlcul dels 22 últims anys de cotització, en concret es dividirà per 308 la base de cotització dels 264 mesos anteriors al mes previ al fet causant.

  Per a un correcte càlcul és necessari disposar de la vida laboral i les bases de cotització dels 22 últims anys.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  Porto 5 anys treballant en una petita empresa i es comenta que van a acomiadar part dels treballadors per falta de treball. Si em acomiaden quant cobraré d'indemnització?

  En tractar-se d’una petita empresa segurament farà algun acomiadament objectiu per raons econòmiques. En aquest cas l’empresa ha d’avisar amb 15 dies d’antelació i donar una llicència de 6 hores setmanals perquè el treballador pugui buscar una altra feina i posar a disposició del mateix, en el moment de lliurar-li la carta, una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb un topall de 12 mensualitats. Sobretot l’empresa ha d’acreditar la causa econòmica que al·lega per amortitzar el lloc de treball. Si el treballador impugna judicialment aquest acomiadament i l’empresa no aconsegueix acreditar la causa, l’acomiadament serà declarat improcedent i la indemnització serà llavors de 33 dies per any de servei.

  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  JURÍDIC

  Renúncia a l'Herència

  La renúncia a l’herència és l’acte mitjançant el qual el cridat a l’herència declara formalment que la refusa.

  És un acte formal i solemne. El seu atorgament ha d’efectuar-se de forma expressa (no cap a la renúncia tàcita a l’herència) i deu efectuar-se en document públic.

  La renúncia ha de ser pura i simple (la renúncia a favor d’una altra persona o a canvi d’alguna cosa es considera una acceptació).

  Els seus efectes són els següents:

  • El que vàlidament renuncia a una herència s’entén que no l’ha posseït mai.
  • La renúncia a una herència no implica la renúncia de tots els drets derivats de l’obertura de la successió (per exemple, es pot renunciar a l’herència i acceptar un llegat, o al revés).
  • La renúncia dóna lloc, en els casos respectius, a la crida de l’hereu substitut, a l’exercici del dret d’acréixer, o a l’obertura de la successió intestada.

  Mort l’hereu sense haver acceptat ni renunciat l’herència, aquest dret (d’acceptar o repudiar l’herència) es transmet als seus hereus, és l’anomenat “ius transmisionis” o dret de transmissió. Els hereus de l’hereu que hagués mort sense acceptar ni renunciar l’herència poden acceptar ambdues herències, però no acceptar la primera i renunciar la segona. De ser diversos els hereus que accepten la segona herència, cadascun d’aquests pot acceptar o repudiar la primera, independentment dels altres.

  Si l’hereu renuncia a l’herència en perjudici dels seus propis creditors, aquests poden demanar a l’autoritat judicial que els autoritzi per acceptar-la en nom d’aquell. Aquesta acceptació només s’aprofitarà als creditors quant sigui suficient per cobrir l’import dels seus crèdits. L’excés, si n’hi ha, no pertanyerà al renunciant, sinó que s’adjudicarà a qui correspongui.

  Pel que fa a la tributació cal tenir en compte que:

  • La renúncia pura i simple no tributa. Es considera que el renunciant no ha posseït l’herència.
  • La renúncia efectuada després d’haver prescrit l’impost de successions tributa com a donació.
  • La renúncia efectuada a favor d’una altra persona té una doble tributació. El renunciant tributarà per successions i l’afavorit amb la renúncia tributarà per donació.
  • En el supòsit del dret de transmissió es liquida l’impost de successions per cadascuna de les herències.
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name

  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,

  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró

  gestoriamaresme-logo-integral-blanco
  Summary
  Gestoria
  Service Type
  Gestoria
  Provider Name
  GESTORIA ADMINISTRATIVA MARESME,
  Carrer de Jaume Ibran, 20,Mataró,Barcelona-08301,
  Telephone No.931 733 301
  Area
  Mataró
  Description
  Gestoria a Mataró