MATRICULACIÓ DE VEHICLES

La matriculació d’un vehicle és una condició prèvia per a poder posar-lo en circulació per les vies públiques. S’ha de matricular i col·locar les plaques de matrícula abans de poder circular amb qualsevol vehicle a motor, així com remolcs i semiremolcs de MMA superior a 750 quilograms.

Una vegada finalitzat el tràmit de matriculació, s’assignarà un número de matrícula, i se li farà el lliurament del Permís de Circulació corresponent, i amb aquesta documentació es podran adquirir les plaques de matrícula, per a així col·locar-les i poder identificar el vehicle.

A GESTORIA MARESME PODEM REALITZAR LA MATRICULACIÓ DEL SEU VEHICLE SENSE NECESSITAT D’HAVER D’ANAR A LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

Identificació del propietari del vehicle:

  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Número d’Identificació d’Estrangers).
  • Persones jurídiques:targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat de qui signa.
  • Menors o incapacitats:dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle:
Targeta d’ITV electrònica (NIVE) o targeta d’ITV en format paper amb la diligència de venda o, en defecte d’això, factura o acta d’adjudicació si és de subhasta.

¿NECESSITES MATRICULAR UN VEHICLE?

¡CONTACTA'NS I T'HO SOLUCIONEM!