Transferències de Motos DGT a Mataró

CANVIS DE NOM DE MOTO ONLINE SIN CITA PREVIA EN LA DGT Gestoria Maresme permet realitzar la TRANSFERÈNCIA TELEMÀTICA de la seva motocicleta sense necessitat d’haver d’acudir a la Direcció Provincial de Trànsit (DGT). Sortirà de la nostra oficina amb la motocicleta posada al seu nom en la Direcció General de Trànsit i amb tots…

Vehícles d’importació

VEHICLES D’IMPORTACIÓMATRICULACIÓ DE VEHICLES A ESPANYA A les nostres oficines li gestionarem tot el necessari fins a obtenir la matriculació del vehicle a Espanya. No es preocupi per demanar la seva cita a la DGT ni en ITV, nosaltres ens ocuparem. A GESTORIA MARESME ENS OCUPAREM DE TOTS ELS TRÀMITS RELACIONATS AMB LA MATRICULACIÓ DEL…

Rehabilitació de vehicles

REHABILITACIÓ DE VEHICLES PROCEDENTS DE BAIXA DEFINITIVA Per a vehicles antics, fora de circulació en situació de baixa definitiva amb anterioritat a la data 13 de febrer de 2004, es pot sol·licitar la rehabilitació, per a així, autoritzar la seva tornada a la circulació. A més, una altra de la seva condició prèvia per a…

Matriculació de vehicles

MATRICULACIÓ DE VEHICLES La matriculació d’un vehicle és una condició prèvia per a poder posar-lo en circulació per les vies públiques. S’ha de matricular i col·locar les plaques de matrícula abans de poder circular amb qualsevol vehicle a motor, així com remolcs i semiremolcs de MMA superior a 750 quilograms. Una vegada finalitzat el tràmit de matriculació,…

Duplicats de documentació

DUPLICATS DE DOCUMENTACIÓPÈRDUA, SOSTRACCIÓ O CANVI DE DOMICILI El Permís de Circulació i la Fitxa Tècnica o targeta ITV, són els documents necessaris de qualsevol vehicle per a poder circular per les vies del nostre territori. El Permís de Circulació és el document que identifica la titularitat de qualsevol mena de vehicle. És possible que…

Baixes temporals de vehicles

BAIXES TEMPORALS DE VEHICLES Amb aquest tràmit es realitzarà la baixa temporal d’un vehicle, que impedirà la seva circulació temporalment. Durant el període en què un vehicle estigui de baixa temporal no podrà circular, i estarà exempt de pagar l’impost municipal de circulació. Aquest tipus de baixes són d’índole temporal, sense una data límit i…

Altes de baixes temporals de vehicles

ALTES DE BAIXES TEMPORALS DE VEHICLES Amb aquest tràmit el titular d’un vehicle en situació de baixa temporal, pot sol·licitar l’alta d’aquest vehicle per a tornar a poder circular amb ell. A partir d’aquest moment, el vehicle estarà lliure per a tornar a circular, però abans haurà d’estar al dia de la ITV i tenir…

Permís internacional de conduir

PERMÍS INTERNACIONAL DE CONDUIR Cada vegada és més comú llogar un vehicle per a moure’s per motius laborals o per a poder circular en la destinació vacacional triada. El fet de poder optar amb la possibilitat de moure’s amb un vehicle ofereix moltes possibilitats gràcies a no haver de dependre del transport públic en països…