DUPLICATS DE DOCUMENTACIÓ

PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O CANVI DE DOMICILI

El Permís de Circulació i la Fitxa Tècnica o targeta ITV, són els documents necessaris de qualsevol vehicle per a poder circular per les vies del nostre territori.

El Permís de Circulació és el document que identifica la titularitat de qualsevol mena de vehicle. És possible que per perduda, robatori, deterioració o per algun canvi en les característiques del vehicle o del seu titular, sigui necessari obtenir un nou permís de circulació per al vehicle:

  • Pots demanar un duplicat del permís de circulació en els casos de sostracció, deterioració o extraviament.
  • Pots sol·licitar la renovació en cas de canvi de dades (nom, cognoms, raó social, canvi de servei, reforma d’importància, etc.).

Si el que ha canviat és l’adreça on estaves empadronat, el que hauràs de realitzar és un canvi de domicili del vehicle. També és possible que hagis de modificar el domicili en el teu permís de conduir perquè t’arribin els possibles enviaments de notificacions i comunicacions a la teva nova adreça.

A GESTORIA MARESME PODEM REALITZAR LA GESTIÓ DE DUPLICATS DE DOCUMENTACIÓ DEL SEU VEHICLE SENSE NECESSITAT D’HAVER D’ANAR A LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

La targeta ITV o fitxa tècnica és el document que acredita que el vehicle està homologat per a circular per les carreteres del nostre país.

Aquestes targetes estan expedides per les ITV, no obstant això, si el teu vehicle té la coneguda com a targeta ITV electrònica, podem facilitar-te el duplicat en les nostres oficines.

 

Identificació del propietari del vehicle:

  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Número d’Identificació d’Estrangers).
  • Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat de qui signa.
  • Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

¿NECESSITES UN DUPLICAT DE DOCUMENTACIÓ DEL TEU VEHICLE?

¡CONTACTA'NS I T'HO SOLUCIONEM!