BAIXES TEMPORALS DE VEHICLES

Amb aquest tràmit es realitzarà la baixa temporal d’un vehicle, que impedirà la seva circulació temporalment.

Durant el període en què un vehicle estigui de baixa temporal no podrà circular, i estarà exempt de pagar l’impost municipal de circulació. Aquest tipus de baixes són d’índole temporal, sense una data límit i es podrà revertir, o tramitar la baixa definitiva quan vulguis.

És important saber que qualsevol vehicle posat en la via pública ha d’estar amb la seva corresponent assegurança obligatòria i la ITV al dia, per la qual cosa si vols donar de baixa temporal un vehicle, hauràs de guardar-lo en un lloc privat.

A GESTORIA MARESME PODEM REALITZAR LA GESTIÓ DE LA BAIXA TEMPORAL DEL SEU VEHICLE SENSE LA NECESSITAT D’HAVER D’ANAR A LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

Identificació del propietari del vehicle:

    • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Número d’Identificació d’Estrangers).
    • Persones jurídiques:targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat de qui signa.
    • Menors o incapacitats:dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle original:

  • Permís de circulació i targeta d’ITV, o la declaració responsable de no disposar d’aquesta documentació.

¿NECESSITES TRAMITAR LA BAIXA TEMPORAL D'UN VEHICLE?

¡CONTACTA'NS I T'HO SOLUCIONEM!