ALTES DE BAIXES TEMPORALS DE VEHICLES

Amb aquest tràmit el titular d’un vehicle en situació de baixa temporal, pot sol·licitar l’alta d’aquest vehicle per a tornar a poder circular amb ell.

A partir d’aquest moment, el vehicle estarà lliure per a tornar a circular, però abans haurà d’estar al dia de la ITV i tenir l’assegurança obligatòria vigent. Si la ITV no està al dia, caldrà dirigir-se a una estació d’ITV per a realitzar una revisió i obtenir l’informe favorable.

A GESTORIA MARESME PODEM REALITZAR LA GESTIÓ DE L’ALTA DE LA BAIXA TEMPORAL DEL SEU VEHICLE SENSE NECESSITAT D’HAVER D’ANAR A LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT

Identificació del propietari del vehicle:

  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més Número d’Identificació d’Estrangers).
  • Persones jurídiques:targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat de qui signa.
  • Menors o incapacitats:dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle original:

  • Permís de circulació i targeta d’ITV, o la declaració responsable de no disposar d’aquesta documentació.

¿NECESSITES UNA ALTA DE BAIXA TEMPORAL D'UN VEHICLE?

¡CONTACTA'NS I T'HO SOLUCIONEM!