CANVIS DE NOM DE MOTO ONLINE

SIN CITA PREVIA EN LA DGT

Gestoria Maresme permet realitzar la TRANSFERÈNCIA TELEMÀTICA de la seva motocicleta sense necessitat d’haver d’acudir a la Direcció Provincial de Trànsit (DGT).
Sortirà de la nostra oficina amb la motocicleta posada al seu nom en la Direcció General de Trànsit i amb tots els impostos liquidats electrònicament.
Todo en tan solo unos minutos.

I si ho fas ara emporta’t

¡20€ de Dte!

descompte canvi nom moto

  Introdueix les teves dades

  ¿Necesitas un cambio de propiedad o la transferencia del titular?

  ¡PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y TE ASESORAMOS!

  INTRODUEIX LES DADES
  ENS POSAREM EN CONTACTE AMB TU
  ACONSEGUEIX DE MANERA ÀGIL I RÀPIDA EL TEU CANVI DE NOM DE MOTO

  Si tens algun dubte ens pots escriure a

  info@gestoriamaresme.com o trucar al 931 733 301

  • Persones físiques: el comprador presentarà document que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més número d’identificació d’ estrangers).
  • Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal de la societat i acreditar la representació i identitat del que signi.
  • Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuïn.
  • Contracte de Compravenda o Factura de venda. S’ha d’aportar factura de venda amb IVA, sempre que el transmetent sigui una societat o persona física que facturi (autònom), o, si no contracte de compravenda quan el transmissor sigui un particular. Aquest contracte s’ha de presentar signat per comprador i venedor.
  • Targeta de ITV amb el reconeixement en vigor i permís de circulació si no hi ha hagut notificació de venda prèvia.
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Document acreditatiu de la transmissió (sentència, conveni regulador …) en supòsits de separació, divorci o ruptura del vincle amb el titular de la motocicleta.
  • Motocicletes procedents de Canàries, Ceuta i Melilla: certificat de Duanes que acrediti el compliment de les obligacions tributàries.
  • Transferència per mort, es presentarà declaració d’hereus o testament acompanyat de certificat d’últimes voluntats, o quadern de partició en què consti l’adjudicació de la motocicleta, i l’impost de successions.
  • Abans de sol·licitar el canvi la titularitat del ciclomotor ha de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingués inscrita al Registre de Béns Mobles, excepte consentiment exprés de la Financera.