Obtenció del número de MMSI

OBTENCIÓ DEL NÚMERO DE MMSI Per poder emetre correctament una trucada d’auxili amb un VHF adequat (DSC), s’ha de sol·licitar a l’administració un número d’MMSI que posteriorment un tècnic autoritzat pel Ministeri de Foment introduirà a l’aparell de comunicació. Si necessita aquest número li podem obtenir amb molta rapidesa i així posteriorment notificar el muntatge…

Legalització de canvis de motor

LEGALITZACIÓ DE CANVIS DE MOTOR Si ha pensat en substituir el motor de la seva embarcació, ha de tenir present que l’administració ha d’autoritzar aquesta reforma. L’assessorarem i li podrem sol·licitar aquesta modificació, obtenim els certificats necessaris per legalitzar aquests canvis i el certificat de lliure disposició per si vol acoblar el motor desmuntat en…

Obtenció de la llicència LEB

OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA LEB Totes les embarcacions que vagin equipades amb un sistema de comunicació VHF per emetre correctament una trucada d’auxili (DSC) han de posseir una llicència LEB que autoritzi l’armador de l’embarcació a utilitzar aquest equip emissor. Necessites obtenir la Llicència LEB? POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES I T’ASSESSOREM! CONTACTA

Inspeccions

INSPECCIONS Totes les embarcacions han de tenir un certificat de navegabilitat. Les embarcacions de menys de 6 metres d’eslora han de tenir un certificat únic de navegabilitat sense caducitat i, per obtenir-lo, només cal que passin una inspecció tècnica. En canvi, les embarcacions de més de 6 metres d’eslora han de tenir un certificat únic…

Cancel·lacions de Leasing

CANCEL·LACIONES DE LEASING El lísing, o arrendament financer, és una fórmula de finançament molt utilitzada a les empreses. En un lísing, la propietat de l’actiu la manté l’empresa de lísing, no la nostra. Si volem vendre l’actiu finançat mitjançant un lísing prèviament s’haurà d’haver cancel·lat. Si vol tramitar la cancel·lació d’un arrendament financer podem gestionar-li…

Canvis de llista

CANVIS DE LLISTA En moltes ocasions, després d’adquirir una embarcació d’ocasió, el nou propietari, o armador, li vol  canviar el nom. Amb aquesta gestió podrà canviar el nom que té l’embarcació pel que desitgi. ¿Necessites fer un canvi de lista? POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES I T’ASSESSOREM! CONTACTA

Canvis de denominació

CANVIS DE DENOMINACIÓ En moltes ocasions, després d’adquirir una embarcació d’ocasió, el nou propietari, o armador, li vol  canviar el nom. Amb aquesta gestió podrà canviar el nom que té l’embarcació pel que desitgi. Necessites un canvi de nom de la teva embarcació? POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES I T’ASSESSOREM! CONTACTA

Transferències de titularitat d’embarcaciones

TRANSFERENCIAS DE TITULARIDAD La transferència de titularitat, o canvi de propietat, és un dels tràmits més comuns en la nàutica d’esbarjo, ja sigui per compravenda, per donació, per herència, etc. Per tramitar-lo, s’ha de comunicar a l’administració el canvi de titular registral de l’embarcació en un termini màxim de 30 dies des de la data de…

Matriculacions o inscripcions d’embarcacions

MATRICULACIONS O INSCRIPCIONS Totes les embarcacions de més de 2,5 metres d’eslora, així com les motos nàutiques i els jets, estan obligats a fer una matriculació o una inscripció, tràmits amb què l’administració autoritza que una embarcació enarbori el pavelló espanyol, i així poder navegar correctament. Necessites matricular la teva embarcació? POSA’T EN CONTACTE AMB…