FULL DE REGISTRE MARÍTIM O FULL D'ASSENTAMENT

Abans de tramitar un canvi de propietat, és molt recomanable sol·licitar al venedor el full de registre marítim actualitzat per veure en quina situació es troba l’embarcació que vol adquirir. En aquest document es podrà veure qui és el propietari i copropietaris, si n’hi ha, i el percentatge de la propietat que tenen cada un d’ells. En aquest document queden registrats tots els moviments que comportin anotació de registre, com els embargs, precintes, canvis de motor, lísings, etc. Si el venedor no li proporciona aquest full, des de la Gestoria Maresme li podrem demanar una còpia original actualitzada.

Aquest document és imprescindible abans de fer-se a la mar per poder acreditar la propietat de l’embarcació.

Necessites sol·licitar el full de registre marítim?

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES I T’ASSESSOREM!