TIPUS DE DISTINTIUS

Des de l’any 2016 la direcció general de trànsit DGT reparteix distintius ambientals que serveixen per classificar els vehicles depenent de l’emissió de contaminants al medi ambient. La classificació es fa sobre la base del pla nacional de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Portar col·locat el distintiu ambiental en el vehicle ofereix una sèrie d’avantatges respecte a aquells que no en tenen. Actualment existeixen 4 variacions d’etiquetes ambientals per saber, segons els colors i lletres, el nivell de contaminació produït. A continuació, veurem els tipus de distintius ambientals.

Distintiu ambiental zero emissions (Blau)

Aquest adhesiu de la DGT li correspon a tot vehicle elèctric, tant de bateria com d’autonomia estesa o a híbrids endollables o de pila de combustible.

Distintiu ECO (etiqueta verda i blava)

Aquest avís de la DGT, correspon als vehicles híbrids endollables amb autonomia & lt; 40km, vehicles propulsats per gas natural, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas liquat del petroli (GLP) o gas natural (GNC i GNL).

Distintiu ambiental C (Verd)

L’etiqueta ecològica C li correspon als turismes i furgonetes lleugeres de gasolina. Per als vehicles de gasolina que han estat matriculats des de gener de 2006 i de dièsel a partir del 2014. Tant els vehicles de més de vuit places com els de transport de mercaderies, matriculats a partir del 2014 i ja siguin de gasolina o de dièsel, són creditors d’aquesta etiqueta de la DGT.

Distintiu B (groc)

L’etiqueta ecològica B, és per als turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de l’any 2000 i de dièsel a partir de gener de 2006. Així mateix, aquest adhesiu de la DGT li correspon als vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies de gasolina o dièsel, matriculats a partir del 2005.

Vehicles sense etiqueta ecològica

Els titulars dels vehicles més antics i contaminants no rebran adhesiu per part de la DGT. La previsió és que aquests vehicles no puguin accedir a les zones de baixa emissió que hi ha actualment en certes ciutats, en els dies de major contaminació.

On s'ha de col·locar l'adhesiu de la DGT?

La col·locació de l’adhesiu de la DGT és voluntària, però s’aconsella col·locar l’adhesiu particularment a l’angle inferior dret del parabrisa davanter o en qualsevol altre lloc del parabrisa on no li resti visibilitat.

Les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient tenen la facultat d’accedir en qualsevol moment al registre de vehicles de la DGT i conèixer la classificació ambiental i el tipus d’etiqueta ecològica que correspon a cada vehicle.

Aproximadament 20 milions de vehicles matriculats a Espanya no compten amb adhesiu de la DGT pel fet que contaminen massa. Això és gairebé el 60% del parc vehicular del país.

A Gestoria Maresme li podem realitzar la gestió de la inclusió o sol·licitud del distintiu ambiental sense necessitat de haver d’anar a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Necessita l'emissió del seu distintiu ambiental?

Nosaltres li podem gestionar