Canvi / Bescanvi de carnet de conduir

Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), el procés de substitució del carnet de conduir implica la validació del document original del seu país d’origen pel permís espanyol, una gestió considerablement més simplificada en comparació amb sol·licitar un nou permís.

¿Puc canviar el meu permís de conduir?

Si resideix a Espanya i posseeix un permís de conduir emès al seu país d’origen, podrà intercanviar-lo per un equivalent espanyol, sempre que hi hagi un acord bilateral amb el seu país d’origen i compleixi els requisits administratius pertinents.

Quins documents necessito per homologar un carnet de conduir a Espanya?

  • DNI, NIE i/o Passaport: qualsevol mètode d’identificació vàlid és acceptat, sempre que es trobi en vigor, és a dir, dins del període de validesa.
  • Carnet de conduir: has de presentar el carnet actual i que estigui dins del període de validesa.
  • Informe d’aptitud psicofísica: expedits pels Centres de Reconeixement de Conductors autoritzats; amb una validesa de tres mesos. Si es requereix alguna prova, serà del grup II, mentre que si NO es requereix prova, pertànyer al grup I.
  • Certificat d’empadronament: com a part dels documents necessaris per al canvi del carnet de conduir, has de proporcionar un certificat per demostrar la teva residència a Espanya.
  • Taxa 2.1. DGT / Taxa 2.3. DGT: Taxa 2.1. DGT: l’import a abonar el 2023 és de 94,02€. Està destinada als casos en què cal fer alguna prova addicional. Taxa 2.3. DGT: per a aquest 2023 has de pagar 28,87€. Està destinada als casos en què no cal realitzar cap prova.
  • Model 03 (tràmits de conductors): és el model oficial establert per la pròpia Jefatura de Trànsit per iniciar aquesta gestió. És necessari que estigui correctament emplenat si estàs interessat en tramitar-lo. A més, tingues en compte que la DGT utilitza el mateix model per a altres tràmits. Per tant, abans de presentar res, és millor assegurar-se que tot estigui en ordre.
  • Si vens d’Argentina: en aquest cas, per als canvis del permís de conduir, se t’hi demanarà que adjuntis un “certificat de legalitat i antiguitat”. És necessari que estigui apostillat per la Haia; així demostras que és autèntic.

Desitges realitzar un canvi del permís de circulació a Mataró?

¡No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
Summary
Cambio de Nombre de Coche en Mataró
Service Type
Cambio de Nombre de Coche en Mataró
Provider Name
Cambio de Titularidad del coche,
C/ Jaume Ibra, 20,Mataró,Barcelona-08301,
Telephone No.931 733 301
Area
Mataró
Description
Gestoría especializada en cambio de titularidad de coches en Mataró. Transferencia de vehículos, cambio de nombre de vehículos, coche, moto o camíón.