INFORMES DE VEHICLES

Gestoria Maresme (GAM) ha introduït un servei que permet sol·licitar, sense intermediaris, l’informe oficial de el vehicle i enviar-lo de forma immediata a l’correu electrònic, mitjançant una eina connectada amb la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest servei, permet conèixer la correcta identificació de el vehicle, així com les càrregues fiscals …

Descobreixi problemes costosos com frau en el quilometratge o informació sobre vehicles importats abans prendre la decisió de comprar.

Sol·licita un informe complet de Trànsit de qualsevol matrícula

Accedeix a el Registre de Vehicles de la DGT

Aconsegueix fàcil i ràpidament un informe de Vehicle, el Document Oficial Expedit a la DGT, a través dels nostres serveis de gestoria en línia. L’Informe de Trànsit, obtingut a partir de la matrícula d’un cotxe o moto, t’aporta tota la informació sobre el titular, dades de el vehicle i les seves càrregues, en menys d’1 hora hàbil.

Tramitació i lliurament en menys d’1 hora

 

T’enviem l’Informe de Vehicle al teu email en format PDF en menys d’1 hora hàbil (sempre que se sol·liciti durant horari d’oficina). Fora de l’horari laboral, es tramitarà a primera hora del el següent dia hàbil.

  Descobreixi informacío sobre propietaris, vehicles d'importació i informació d'inspeccions tècniques i eviti sorpreses desagradables.

  Què inclou l'Informe complet de Trànsit?

  Consulta el nostre informe de Vehicle i aconsegueix tota la informació sobre qualsevol vehicle del teu interès, únicament caldrà aportar la matrícula d’el vehicle, cotxe o moto, o fins i tot el seu número de bastidor si ho tinguessis a mà, i obtindràs totes les dades de el vehicle disponibles en el Registre Oficial de l’Adreça de Tràfic.

  L’Informe de Vehicle inclou, en el cas que estigui anotat en el Registre de la Direcció General de Trànsit, tota aquesta informació:

  • Dades de l’propietari actual del vehicle
  • Domicili registrat del vehicle
  • Procedència de fabricació del vehícle
  • Data de matriculació i s’indica si ha estat rematriculat
  • Compra-vendes històriques del vehicle
  • Si el vehicle és de rènting
  • Embargaments, càrregues i precintes, amb la data, expedient i dades de l’autoritat que l’emet
  • Inspeccions Tècniques: inspeción tècnica del vehicle en vigor i data de la mateixa
  • El nombre de quilòmetres (si han estat anotats per la ITV)
  • Limitacions de disposició sobre el vehicle: si exite un leasing, una reserva de domini o qualsevol altra càrrega o gravamen sobre el vehicle
  • Històric de baixes de el vehicle, temporal o permanent
  • Impost de Circulació: Consta si el vehicle no està al corrent de pagament de l’Impost de Circulació
  • Informació sobre importació o exportació de el vehicle

  Vol saber més sobre un vehicle?

  Nosaltres li fem l’informe perquè pugui conduir el cotxe dels seus somnis