Adaptació de les Noves Tecnologies
Un pas més enllà del gestor documental; l’assessorem en l’adaptació de la seva empresa a les noves tecnologies.

gestoria mataro - jugada
Comptabilització automàtica de factures
Comptabilització automàtica de bancs
Factura electrònica
Digitalització certificada de factures
Gestor documental
Assessorament en l’adquisició del programari/maquinari per a les seves necessitats