Reglament General de Protecció de Dades

Avui dia la privacitat s’ha convertit en una de les preocupacions més importants de la nostra societat, el que ha provocat que la seguretat de les dades personals sigui un dels puntals de les empreses.

És per això, que l’obligat compliment de les normatives de protecció de dades personals i la gestió de la seguretat de la informació s’ha convertit en un factor clau per a la competitivitat empresarial.

Tant és així, que l’ incompliment d’aquestes normes pot comportar elevades sancions, a més d’un important dany reputació a la imatge corporativa de les societats.

Les lleis a destacar en protecció de dades personals, són:

• Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD):

Norma europea, d’aplicació directa sobre els estats membres de la UE.
Es estandarditzen les legislacions en protecció de dades personals dels diferents estats membres de la UE.
Es postula com una norma referent a nivell internacional.
S’instaura una cultura de privacitat dins el teixit empresarial.
Millora els drets dels ciutadans.
Dóna resposta a la nova privacitat de les persones que comporta l’avanç tecnològic.

• Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Drets Digitals (LOPDGDD):

Normativa espanyola d’obligat compliment.
Vetlla per la protecció de dades personals a nivell nacional.
Desenvolupa articulats previstos en el RGPD.
Inclou un capítol, on es garanteixen els drets digitals als ciutadans, així com les conseqüències a les empreses del seu incompliment.

• Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE):

Regulació dels serveis i comunicacions a Internet.
Aplica a tots els titulars de pàgines web.
Aplica a totes les pàgines webs que venguin online (ecommerce).

A Gestorgam tenim un departament, exclusiu, per a poder atendre totes les empreses a les normatives de protecció de dades personals i seguretat de la informació. Et acompanyem en tot el procés d’adequació.
ADECUACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES EUROPEO (RGPD)

Fase 1 – Evaluació de la empresa, identificació de sistemes de seguretat i riscos al tractament de les dades
Fase 2 – Desenvolupament jurídic i cumpliment del RGPD
Fase 3 – Implantació i assessorament

REVISIONS I ACTUALITZACIONS
SERVEI DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)

¿Quan és obligatori contractar un DPO?
Funcions del Delegat de Protecció de Dades
GAM Servei DPO

EVALUACIÓ D'IMPACTE A LA PROTECCIÓ DE DADES (PIA)

¿Quan és obligatori realitzar una PIA?
GAM Servicio PIA

ADECUACIÓ ADMINISTRADORS DE FINQUES
LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic)

¿Per qui es obligatori?
Servei LSSI-CE

REDACCIÓ TEXTOS LEGALS I TERMES I CONDICIONS PER APPS
FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PROTECCIÓ DE DADES RGPD / LSSI-CE