Assessorament i Gestió Laboral

Comptem amb un equip altament especialitzat que l’assessorarà i tramitarà totes les gestions laborals de l’empresa.
gestoria mataro - gestio
Altes d’empreses i obertures de centres de treball
Gestió integral: elaboració de nòmines i assegurances socials, declaracions trimestrals, quitances
Aplicació i actualització de convenis
Tramitació d’altes i baixes a la TGSS
Contractes laborals
Defensa en reclamacions judicials
Acomiadaments, sancions, incompliments del treballador
Conflictes col·lectius
Alts càrrecs i adreça
Prevenció de riscos laborals
Permisos i excedències
Expedients de regulació
Actuacions davant inspecció de treball