Justificante profesional
Rellena el formulario de solicitud:

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE(*)
APELLIDOS(*)
D.N.I.(*)
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO(*)
DIRECCIÓN(*)
POBLACIÓN(*)
C.P.(*)
PROVINCIA(*)
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

VEHÍCULO

MATRÍCULA(*)
TIPO
MARCA(*)
MODELO
BASTIDOR

Usuario

Carga archivos


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant aquesta clàusula se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a Lluís Andreu, en virtut de l'actual proposta/contracte, així com aquelles que subministri en el futur, s'incorporaran a un fitxer titularitat d'aquesta última.
La finalitat del tractament de les seves dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis, mantingui amb Lluís Andreu.
En virtut de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Lluís Andreu es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació a la qual tingui accés, podent utilitzar-la només pels usos previstos a la relació contractual vigent. Tampoc podrà divulgar o posar en coneixement de tercers aquesta informació sense el seu previ consentiment.