Comptabilitat
La llarga experiència del nostre equip en temes comptables ens permet oferir un servei d’experts comptables.
gestoria mataro - incremento
Gestió documental comptable
Confecció de seients comptables
Confecció llibres diari, major, balanços
Comptes anuals i memòries
Anàlisi i assessorament comptable
Supervisió de la comptabilitat empresarial
Posem al dia comptabilitats endarrerides
Assessorament en l’aplicació del pla de comptable que més s’ajusta a les necessitats de cada empresa
Confeccionem les anotacions comptables a partir de la documentació aportada pel client
Realitzem el tancament anual amb les dades aportades pel client
Elaborem i presentem els comptes anuals a partir dels llibres oficials